Muutoksia tulossa haja-asutuksen jätevesiasetukseen

Julkaisupäivämäärä: 14.2.2017 17:31:52

Haarajoen asukasyhdistys on selvitellyt tulevia muutoksia haja-asutuksen jätevesiasetukseen ja tässä mitä saimme selville:

Näyttäisi ilmeiseltä, että Haarajoen alueella on sijainniltaan kolmenlaisia kiinteistöjä.

1) Kiinteistö sijaitsee nykyisellä voimassaolevalla Järvenpään Veden vesijohto- ja jätevesiverkoston alueella.

2) Kiinteistö sijaitsee alueella, joka tullaan määrittämään Järvenpää Veden vesihuollon toiminta-alueeksi verkostojen rakentumisen myötä.

3) Kiinteistö sijaitsee näiden ulkopuolella.

Kohdan 1. mukaiset kiinteistöt lienevät pääasiallisesti liittyneet verkostoon, mutta poikkeuksiakin ilmeisesti on ja heidän liittymisensä aikataulu on ilmeisesti luvanvarainen ja siten myös yksilöllinen. Luvan käsittelyssä voidaan ilmeisesti päätyä vapautukseen liittymäpakosta toistaiseksi.

Kohdan 2. mukaisissa kiinteistöissä tullaan rakentumisen myötä samaan tilanteeseen kuin kodan 1. kiinteistöissä. On liityttävä verkostoon tai anottava lupaa määräaikaiseen tai toistaiseksi voimassaolevaan vapautukseen liittymisvelvoitteesta.

Kohdan 3. mukaiset kiinteistöt joutuvat itse hoitamaan jätevesien käsittelynsä sen mukaan, mitä ao. laki ja asetus määräävät.

Lisää tietoa liitteessä. Jos asiasta herää kysymyksiä, otathan yhteyttä meihin asukasyhdistys@haarajoki.fi.