Lemmenlaakso ja Mylly

Kuva: Raisa Luomi

Kuva: Raisa Luomi

Haarajoen eteläpuolella sijaitseva Lemmenlaakso on kaunis luontokohde Keravanjoen varrella. Luonnonsuojelualue on perustettu vuonna 1991. Lemmenlaakson lehto sisältyy kansalliseen Natura 2000 –verkostoon.

Lemmenlaakson hoidosta vastaa Järvenpään kaupungin kunnossapitopalvelut. Luonnonsuojelualueella on mukava retkeillä ja nauttia vaikkapa makkaranpaistosta nuotiopaikalla. Huom. ota omat polttopuut mukaan. Lemmenlaakson luonto-opas (2013, pdf)

Lemmenlaakso on jääkauden sulamisvaiheessa syntynyt laaksopainanne, jonka pohjalla kiemurtelee Keravanjoki. Jokilaakso on luonnonsuojelullisesti arvokas alue, jossa on myös kulttuurihistoriallisesti merkittäviä kohteita. Alue kuuluu valtakunnalliseen lehtojensuojeluohjelmaan ja on yksi kolmesta Keravanjoen Natura-kohteesta.

Lemmenlaakson lehto on etenkin keväisin kaunis paikka, sillä siellä esiintyy lukuisia vaateliaita lehtokasvilajeja. Näitä ovat keltavuokko, kevätlehtoleinikki, näsiä, imikkä, lehtokielo ja lehtosinijuuri. Lintuja alueella ovat muun muassa sirittäjä, tiltaltti, peukaloinen, mustapääkerttu, idänuunilintu, pikkusieppo, harmaapäätikka ja kuningaskalastaja. Myös EU:n direktiivilajeihin kuuluva liito-orava viihtyy Lemmenlaaksossa.

Uhanalainen saukko elää Keravanjoen Lemmenlaaksossa. Lemmenlaakson alue on suosituin jokilaakson ulkoilualueista. Sen luontopolku on ainoa jokivarren merkitty kävelyreitti. Polut kulkevat yleensä paljaalla maalla, jolloin ne ovat märällä säällä liukkaita ja kuraisia.

Haarajoki on Järvenpään ainoa huomattava koski, missä on ollut säännöstelypato ja mylly 1700-luvulta saakka. Myllyrakennus, pato ja koski muodostavat Järvenpään mittakaavassa merkittävän kulttuurimiljöön. Patoaltaan rannalla sijaitsee empiretyylinen Haarajoen kartano. Haarajoen mylly on vesistön viimeinen mylly.

lähteet: http://arkkitehtuuri.tkk.fi/YKS/fin/opetus/kurssit/ysss/arkisto/arkisto_0102/harjoitus02/j%E4rvenp%E4%E4.htm

Järvenpään kaupunki

Ympäristöhallinto