Asukasilta toi tulosta: vanha kirjasto asukkaiden käyttöön

Julkaisupäivämäärä: 3.12.2014 16:47:47

Haarajoen asukasyhdistys järjesti keskustelutilaisuuden 27.11.2014, jossa teemana oli erityisesti nuorten toimintamahdollisuudet alueella sekä vanhan kirjaston käyttö. Paikalle saapui 31 henkilöä, jotka olivat nuoria ja aikuisia asukkaita, Järvenpään kaupungin edustajia, kaupunginvaltuuston edustaja, koulun rehtori sekä vanhempainyhdistyksen jäseniä.

Asukasyhdistys teki marraskuun aikana kyselyn asukkaille, jonka tulokset esiteltiin tilaisuuden aluksi. 93,55% vastaajista (n.=62) kannatti omaa nuorisotilaa Haarajoelle. Kyselyssä tuli myös selvästi esille, että nuorison kokoontuminen viikonloppuisin koulun pihalla aiheuttaa häiriötä lähiasukkaille. Mopoautot, metelöinti, roskaaminen, kovaääninen musiikki ja päihteiden käyttö yömyöhään on haitta, jolle pitäisi tehdä jotain.

Vanhan kirjastotilan saaminen asukkaiden monipuoliseen käyttöön sai myös selvää kannatusta. Jopa 98,38% vastaajista piti ajatusta kylätalosta hyvänä, sillä siellä voidaan nuorisotoiminnan lisäksi kokoontua erilaisissa käyttötarkoituksissa. Esimerkkeinä kyselyssä oli nuorisotoiminnan lisäksi muun muassa harrastus- ja yhdistystoiminta sekä lasten ja perheiden kerhotoiminta.

Kyselyyn vastanneista 14 henkilöä ilmoitti olevansa vapaaehtoisia avustamaan kylätalon käynnistämisessä ja toiminnan pyörittämisessä.

Nuorten mukaan Haarajoen nuorisotilalle on tarvetta, koska muualla Järvenpäässä sijaitseviin nuorisotiloihin on pitkä matka ja julkinen liikenne ei ole toiminnassa iltaisin. Nuoria harmitti se, että Haarajoella aiemmin käytössä ollut nuorisotila lopetettiin yllättäen. Sitä oli remontoitu ja sisustettu yhdessä viihtyisäksi. Nuoret korostivat, että jos uusi nuorisotila saadaan, tulee siihenkin varmasti innokkaita vapaaehtoisia auttamaan remontoinnissa. Nuorisotilaa pidettiin tärkeänä paikkana tutustua muihin nuoriin.

Järvenpään kaupungin nuorisotyöstä vastaava johtaja Leena Rauhala lupasi, että vanha kirjastotila voidaan ottaa asukkaiden käyttöön. Hän oli ilahtunut Haarajoen asukkaiden yhteishengestä ja vapaaehtoistyöhalukkuudesta. Kiinteistö tosin on tällä hetkellä kaupungin myyntilistalla säästösyistä, mutta asukkailla on pari vuotta aikaa ottaa se yhteiseen käyttöön. Tulevaisuudesta ei voida tietää, onko myyminen vielä ajankohtaista vuonna 2017.

Rauhala piti hyvänä ajatusta, että taloa hyödynnetään monipuolisesti. Kaupunki voi osallistua pienellä panoksella remonttikuluihin ja toivotti talkootyön erittäin tervetulleeksi. Hän esitti myös, että seurakuntaopiston nuorisotyöopiskelijat tarvitsevat harjoittelupaikkoja ja Haarajoen nuorisotilassa voisi olla mahdollisuuksia myös siihen. Toiminnan sopiva hallinnoija ja kokoonkutsuja voi olla Haarajoen asukasyhdistys.

Asukkaat toivat esille huolensa siitä, tuoko nuorisotilan saaminen alueelle kuitenkaan ratkaisua koulun takapihalla metelöintiin viikonloppuisin. Nuorisotila on päihteetön, joten jos häirikköporukka ei ole nuorisotoiminnasta kiinnostunutta, jatkuu rauhattomuus edelleen. Nuorisotoiminnan päällikkö Jari Ahola lupasi että Haarajoelle järjestetään viikonloppuisin nuorisotyöntekijöiden partiointia sekä yhteistyötä poliisin kanssa pyritään tiivistämään.

Koulun rehtori Jan Mikkonen piti ajatusta nuorisotilasta erittäin hyvänä. Hän uskoo, että ilkivallan ja roskaamisen väheneminen koulun pihalla tuo pitkällä aikavälillä säästöjä. Hän toi myös esille oman kokemuksensa siitä, miten osallistamalla nuoria paikkojen ylläpitoon ja korjaukseen he myös haluavat toimia fiksusti.

Tilaisuudessa käytiin myös keskustelua autojen ja mopojen suurista nopeuksista asuntokaduilla. Asiasta oltiin yhtä mieltä, joskus nopeudet eivät ole tilanteen mukaisia, koska pihoilta saattaa juosta leikkiviä lapsia autotielle. Liian koviin nopeuksiin syyllistyvät ajoittain nuoret ja myös aikuiset. Asia jäi asukasyhdistyksen pohdittavaksi, kuinka ajonopeuksia saadaan hillittyä asuntokaduilla.

Seuraavat askelet kerhotilan valmistelua varten otetaan vapaaehtoisten voimin, joita Asukasyhdistys kutsuu koolle vielä ennen joulua. Jos haluat mukaan puuharyhmään, ota yhteyttä asukasyhdistys@haarajoki.fi

Alla liitteenä kyselyn tulokset, jotka esitelty asukasillassa 27.11.2014